Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

CORONAPROTOCOL LASERQUEST NIJMEGEN

 1. Iedereen vanaf 18 jaar en ouder (uitgezonderd degenen die uit één huishouden komen) houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Deze regel geldt zowel voor medewerkers, voor gasten, maar ook voor leveranciers. Het is niet verplicht afstand te houden tot kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. Kinderen van 13 t/m 17 jaar zijn niet verplicht 1,5 meter afstand te houden tot elkaar maar wel tot personen ouder dan 18.
 2. We zijn extra alert op de regels van sociale hygiëne in relatie tot het waarborgen van de 1,5 meter.
 3. Er hangen op verschillende markante plaatsen informatieve posters.
 4. Er geldt in het gehele pand een routeplan die via markering op de vloer wordt aangegeven. Hierbij wordt 1,5 meter afstand in acht genomen, bij de MysticGolf wordt eenrichtingsverkeer toegepast en wordt kruisend verkeer zoveel mogelijk vermeden.
 5. Er wordt extra gelet op de bedrijfshygiëne, de deurknoppen, trapleuningen en PIN apparaat.
 6. We hebben geïnvesteerd in extra ventilatie, perspex schermen, dispensers voor ontsmetting, stoplichten voor de trap naar de MysticGolf enz. 
 7. Medewerkers zijn goed geïnstrueerd over de hygiënische maatregelen (bv. handen wassen) die zij in acht moeten nemen. Er zijn hiervoor voldoende hygiënische hulpmiddelen aanwezig zoals desinfecterende middelen en handschoenen.
 8. Bij de  ingang van de bar hangt een dispenser met desinfecterende handgel die verplicht gebruikt moet worden door de gasten voor binnenkomst.
 9. De materialen van de activiteiten (Laserguns, Golfsticks, Golfballen, Squashsticks) worden  na gebruik ontsmet met alcohol.


BINNENKOMST

 1. Reserveren is verplicht maar dat mag ook als je voor de deur staat. Stuur een whatsapp of bel ons 024-3601644 als het om vandaag gaat.
 2. Alle gasten ontsmetten verplicht bij binnenkomst de handen met desinfecterende handgel.
 3. De ruimte bij de receptie/in-check balie is voorzien van vloermarkeringen en plexiglas.
 4. Er checkt maximaal 1 persoon per groep in bij binnenkomst aan de receptie. De overige gasten worden naar speciaal voor hen gereserveerde tafel(s) gebracht waaraan zij plaatsnemen gedurende het hele verblijf buiten de activiteiten om.
 5. Betalingen vinden ter plekke plaats zoveel mogelijk via contactloze pinbetaling. Mocht een pincode noodzakelijk zijn in verband met de hoogte van het bedrag, dan is er een alcoholdoekje aanwezig om de toetsen te reinigen.


MEDEWERKERS

 1. Als een medewerker verkouden is of griepverschijnselen heeft, blijft die thuis en komt niet werken.
 2. Medewerkers leggen de hygiëneregels en de procedure rondom bestellen, uitserveren en afruimen duidelijk aan de gasten uit.
 3. Medewerkers houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel in de ruimten waar alleen het horecapersoneel komt (bv. de keuken of bar) als in de ruimten waar ook gasten komen.
 4. Medewerkers wijzen zowel gasten als collega’s op gedrag indien de regels niet na worden geleefd.
 5. Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.


GASTEN

 1. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 2. Wij kunnen gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
 3. Ben je 18 jaar of ouder: Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers.
 4. Blijf zitten op de door ons aangewezen plaats.
 5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 6. Ontsmet bij binnenkomst grondig je handen.
 7. Was na het toiletbezoek grondig je handen.
 8. Betaal bij de receptie contactloos (pin of mobiel).
 9. Wanneer je je niet houdt aan de veiligheidsregels van LaserQuest en/of de geldende 1,5 meter regels van de overheid dan wordt de toegang tot het pand ontzegd. Schade die LaserQuest leidt door het handelen in strijd met het Coronaprotocol en aanvullende huisregels wordt op jou verhaald.


BAR

 1. Alle tafels en stoelen staan op ruim 1,5 meter afstand.
 2. Bestellingen worden in overleg met de gasten uitgeserveerd op 1,5 meter aan tafel of indien gewenst op een speciale afzettafel.
 3. Tafels worden zoveel mogelijk afgeruimd zodra gasten aan een activiteit deelnemen of het pand verlaten. Indien ze het pand verlaten worden tafels en stoelen direct grondig gereinigd.
 4. Personen bewegen zich binnen de markeringen die op de vloer wordt aangegeven. Hierbij wordt 1,5 meter afstand in acht genomen en wordt kruisend verkeer zoveel mogelijk vermeden.


MYSTICGOLF 

 1. Er dient 1,5 meter afstand gehouden te worden als het spelers betreft van 18 jaar en ouder.
 2. Golfclubs en ballen worden na ieder gebruik gedesinfecteerd. De materialen dienen te worden ingeleverd bij de balie en gaan in een speciaal daarvoor bestemde bak.
 3. Verkeer tussen de balie en de golfbaan wordt gereguleerd door een stoplichten systeem, staat het stoplicht op rood is de trap bezet, staat hij op groen dan kun je naar boven. Wij monitoren met ons camerasysteem vanaf de balie of er 1,5 meter afstand gehouden wordt en wanneer een volgende flght kan starten.
 4. Speel de holes op nummervolgorde en houd je aan de regels van het spel. De enige uitzondering: Loop door maar haal een langzame flight niet in.


LASERQUEST 

 1. Het maximaal aantal deelnemers is 24 personen.
 2. Je speelt zoveel mogelijk met je eigen groep. (geldt niet voor AllYouCanPlay; daar voegen we groepen samen als het niet anders kan)
 3. De instructie van het spel vindt plaats in de airlock.
 4. Houd je aan de normale spelregels en de veiligheidsregels van het spel.
 5. Er dient 1,5 meter afstand te worden gehouden tijdens het spel.
 6. Na een spel worden de Laserguns ontsmet met alcohol.


LASERSQUASH 

 1. Alleen de spelers betreden de ruimte van LaserSquash. De rest blijft zitten tot de spelers weer zijn gaan zitten en dan mogen de volgende twee starten.
 2. Blijf op 1,5 meter afstand.
 3. De LaserSquashsticks worden ontsmet na gebruik door de groep, willen jullie tussentijds ook ontsmetten: vraag het aan de barmedewerker.